CPU   Sun Microsystems Micro SPARC II
   SUN  micro SPARC II
 STP 1012 PGA - 110 MB86904 RISC CPU
 JAPAN  MFG FUJITSU
 Pracovní frekvence  110 Mhz
 Frekvence FSB  22 Mhz
 Násobič  5 x
 L1  Data  8 KB
 Instrukce  16 KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí  3,5 V
 Výrobní technologie  0,5 µ
 Jádro  SPARC V8
 Počet tranzistorů  3 200 000
 Pouzdro  C-PGA-321pin
 Socket / Slot  Letované
 Stav

 

 Netestováno