MCU   ATMEL    ATmega 48
   ATMEL  MEGA48PA
 RISC Microcontroller
 KOREA  GRAY
 Pracovní frekvence  20 Mhz
 Frekvence FSB  20 Mhz
 Násobič  1 x
   RAM  512 b
 ROM  4 KB
 EEPROM    256  b
     
 Pracovní napětí  1.8-5.5 V
 Výrobní technologie   µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  
 Pouzdro  32-pin TQFP
 Socket / Slot  Letované
 Stav

 

 Netestováno