CPU    IDT   MIPS   R4600
   IDT  SDT
 79R4600-133G 64-bit RISC CPU
 MALAY  GOLD
 Pracovní frekvence  133 Mhz
 Frekvence FSB  66 Mhz
 Násobič  2 x
 L1  Data  16 KB
 Instrukce  16 KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí  5 V
 Výrobní technologie  0,65 µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  1 850 000
 Pouzdro  CPGA-179
 Socket / Slot  PGA 179
 Stav  Netestováno