CPU   MME (DDR)
   MME (DDR)  Z80
 UB880D U3
   WHITE
 Pracovní frekvence  2,5 Mhz
 Frekvence FSB  2,5 Mhz
 Násobič  1 x
 L1  Data   KB
 Instrukce   KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí  5 V
 Výrobní technologie  3 µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  10 000
 Pouzdro  DIP 40
 Socket / Slot  DIL 40pin
 Stav  Netestováno

 

   MME (DDR)  Z80
 UB880D UD
   WHITE
 Pracovní frekvence  2,5 Mhz
 Frekvence FSB  2,5 Mhz
 Násobič  1 x
 L1  Data   KB
 Instrukce   KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí  5 V
 Výrobní technologie  3 µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  10 000
 Pouzdro  DIP 40
 Socket / Slot  DIL 40pin
 Stav  Netestováno

 

   MME (DDR)  Z80
 80 - CPU
   WHITE
 Pracovní frekvence  2,5 Mhz
 Frekvence FSB  2,5 Mhz
 Násobič  1 x
 L1  Data   KB
 Instrukce   KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí  5 V
 Výrobní technologie  3 µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  10 000
 Pouzdro  DIP 40
 Socket / Slot  DIL 40pin
 Stav  Netestováno

 (

   MME (DDR)  Z80A
 80A - CPU
   WHITE
 Pracovní frekvence  4 Mhz
 Frekvence FSB  4 Mhz
 Násobič  1 x
 L1  Data   KB
 Instrukce   KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí  5 V
 Výrobní technologie  3 µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  10 000
 Pouzdro  DIP 40
 Socket / Slot  DIL 40pin
 Stav  OK testováno