CPU NexGen

   NexGen  Nx586
 Nx586-P90 (NexGen 94) RISC CPU
   
 Pracovní frekvence  84 Mhz
 Frekvence FSB  42 Mhz
 Násobič  2 x
 L1  Data  16 KB
 Instrukce  16 KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí  4 V
 Výrobní technologie  0,5 µ
 Jádro  4M
 Počet tranzistorů  3 500 000
 Pouzdro  SCPGA-463
 Socket / Slot  Socket 463
 Stav  Netestováno

 

   NexGen  Čipset pro 5x86
 NexGen NxVL Systém Logic
 JAPAN  
 Pracovní frekvence   Mhz
 Frekvence FSB   Mhz
 Násobič   x
 L1  Data   KB
 Instrukce   KB
 L2   KB
 L3   KB
 Pracovní napětí   V
 Výrobní technologie   µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  
 Pouzdro  
 Socket / Slot  
 Stav  Netestováno