MCU   AKAI
   AKAI  D75217
 D75217CW-187 Microcontroller
   MODEL 1. GRAY
 Pracovní frekvence  4,19 Mhz
 Frekvence FSB  4,19 Mhz
 Násobič  1 x
   RAM  768 b
 ROM  24448 b
     
     
 Pracovní napětí  2,7-6 V
 Výrobní technologie   µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  
 Pouzdro  64-pin PSDIP
 Socket / Slot  DIL 68pin
 Stav  Netestováno

 

   AKAI  D75217
 D75217 Microcontroller
   MODEL 2. GRAY
 Pracovní frekvence  4,19 Mhz
 Frekvence FSB  4,19 Mhz
 Násobič  1 x
   RAM  768 b
 ROM  24448 b
     
     
 Pracovní napětí  2,7-6 V
 Výrobní technologie   µ
 Jádro  
 Počet tranzistorů  
 Pouzdro  64-pin PSDIP
 Socket / Slot  DIL 68pin
 Stav  Netestováno