Testování CPU
  Socket 3 intel 80486, AMD 486, AMD 5x86 UMC 486
  Socket 7 intel pentium, intel pentium MMX AMD K5, 6x86, 6x86MX, Cyrix MII
  Socket 8 intel pentium PRO
  Slot 1 intel pentium II, intel pentium II Celeron